2010/10 Sayılı Genelgede Değişiklik-Geçici İthal Edilen Ambalajın İhracı (Genelge 2020/14)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 72093537-010.06.01
Konu : 2010/10 Sayılı Genelgede Değişiklik-Geçici İthal Edilen Ambalajın İhracı

GENELGE ((2020-14)

İlgi: 09.03.2010 tarihli, 2010/10 Sayılı Genelge
İlgide kayıtlı Genelgede aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
Genelgenin “1. Boş Olarak Geçici İthal Edilen Ambalajlar” başlıklı maddesinin ikinci paragrafında yer alan “Gümrük Yönetmeliğinin 55 no.lu eki Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formunun 16 no.lu” ibaresi “Tek Pencere Sisteminde” olarak değiştirilmiştir.
Genelgenin “5. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Sahiplerince Geçici İthal Edilen Ambalajlar” başlığı “5. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahiplerince Geçici İthal Edilen Ambalajlar” olarak; söz konusu başlık içerisinde yer alan “A Sınıfı Onaylanmış Kişilerce” ibaresi “onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerince” olarak değiştirilmiştir.
Genelgenin 6’ncı maddesinin (a) fıkrasına aşağıdaki ibare eklenmiştir.
“Ancak, ambalajın, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip firma tarafından geçici ithal edilmesi durumunda, ihracat yetkisi verilen firmanın bu niteliklere haiz olmasına gerek bulunmamaktadır.”
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adre1si/nd1en acb99cc8-adf0-40b7-8c98-62b984b22574 kodu ile erişebilirsiniz. BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.