Aylar: Mayıs 2018

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 1)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 1 2 3 4 01.01 Canlı atlar,eşekler,katırlar ve bardolar: – Atlar: 0101.21.00.00.00 – – Damızlıklar Baş 10 0101.29 – – Diğerleri : 0101.29.10.00.00 – – – Kesimlik atlar Baş 35 0101.29.90.00.00 – – – Diğerleri Baş 35 0101.30 – Eşekler: 0101.30.00.10.00 – – Damızlıklar Baş 10 …

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 1)Read More »

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği

Ekonomi Bakanlığından: 31.05.2018-30437 Resmi Gazete YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için müracaatta bulunacak yatırımcılar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. …

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme TebliğiRead More »

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 2)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 1 2 3 4 02.01 Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş): 0201.10.00.00.00 – Karkas ve yarım karkas – 250 0201.20 – Diğer kemikli parçalar: 0201.20.20.00.00 – – Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) – 250 0201.20.30.00.00 – – Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) – 250 0201.20.50.00.00 …

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 2)Read More »

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 3)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 1 2 3 4 03.01 Canlı balıklar: – Süs balıkları: 0301.11.00.00.00 – – Tatlısu balıkları – 20 0301.19.00.00.00 – – Diğerleri – 20 – Diğer canlı balıklar: 0301.91 – – Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster): …

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 3)Read More »

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 4)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 1 2 3 4 04.01 Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler): 0401.10 – Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 1’i geçmeyenler: 0401.10.10.00.00 – – Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar – 200 0401.10.90.00.00 – – Diğerleri – …

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 4)Read More »

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 5)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 1 2 3 4 0501.00.00.00.00 İnsan saçı (işlenmemiş, yıkanmış veya yağı alınmış olsun olmasın) ; insan saçı döküntüleri – 25 05.02 Evcil domuz veya yaban domuzu kılları; porsuk kılları veya fırça imali için diğer kıllar; bu kılların döküntüleri: 0502.10 – EvciI domuz veya yaban domuzu kılları …

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 5)Read More »

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 6)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 1 2 3 4 06.01 Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün vermiş veya çiçeklen- miş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç): 0601.10 – Çicek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde): …

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 6)Read More »

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 7)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 1 2 3 4 07.01 Patates (taze veya soğutulmuş): 0701.10.00.00.00 – Tohumluk – 25 0701.90 – Diğerleri: 0701.90.10.00.00 – – Nişasta imalinde kullanılanlar – 25 – – Diğerleri: 0701.90.50.00.00 – – – Taze (1 Ocak’tan 30 Haziran’a kadar olanlar) – 25 0701.90.90.00.00 – – – Diğerleri …

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 7)Read More »

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 8)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 1 2 3 4 08.01 Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi ( taze veya kuru – tulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya kabuğu soyulmuş olsun olmasın): – Hindistan cevizi: 0801.11.00.00.00 – – Kurutulmuş – 75 0801.12.00.00.00 – – İç kabuklu (endokarp) – 75 0801.19.00.00.00 – – Diğerleri …

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 8)Read More »

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 9)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 1 2 3 4 09.01 Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve ka- buk ve kapçıkları ; içinde herhangi bir oranda kahve bulunan kahve yerine kullanılan maddeler: – Kahve (kavrulmamış): 0901.11.00.00.00 – – Kafeini alınmamış – 75 0901.12.00.00.00 – – Kafeini alınmış – 75 – …

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 9)Read More »