Gün :2 Haziran 2018

Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 03.06.2018-30440 Resmi Gazete TASFİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında “defter sıra numaraları” ibaresinden sonra gelmek üzere “,teslim alma tarihleri, varsa soruşturma numaraları ile elkoyma veya alıkoyma kararı bilgileri” ibaresi; altıncı fıkrasında yer alan …

Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikRead More »