Gün :5 Haziran 2018

Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek Süre-YGM Uygulaması (2013/19’da değişiklik) (Genelge 2018/12)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 41208501-010.06.02 Konu : Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek Süre YGM Uygulaması GENELGE (……/…….) İlgi: 12/6/2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Genelgemiz. İlgide kayıtlı Genelge eki “İzin Süreleri Tablosunun” 1 nci ve 11 nci satırları aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. 2006/12 SAYILI TEBLİĞ MADDESİ  DAHİLDE İŞLEME İZNİ KAPSAMINDA …

Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek Süre-YGM Uygulaması (2013/19’da değişiklik) (Genelge 2018/12)Read More »

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 05.06.2018-30442 Resmi Gazete KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 18) MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/A-2.) bölümünün sekizinci paragrafının beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ancak, arsa karşılığı inşaat işlerine …

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)Read More »

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ…. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 05.06.2018-30442 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 6) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ortak transit ve ulusal transit rejimleri çerçevesinde eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak usul ve …

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)Read More »