Gün :19 Haziran 2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/25)

Ekonomi Bakanlığından: 19.06.2018-30453 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/25) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Soruşturma Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 8/12/2017 tarihli ve 30264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/28) ile İran İslam Cumhuriyeti menşeli 6802.23 ve …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/25)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/24)

Ekonomi Bakanlığından: 19.06.2018-30453 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/24) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ekonomi Bakanlığı tarafından re’sen yapılan inceleme neticesinde, Mısır menşeli “kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri” ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir. …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/24)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/22)

Ekonomi Bakanlığından: 19.06.2018-30453 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/22) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 30/11/2017 tarihli ve 30256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/31) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9613.80.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “ateşleyiciler …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/22)Read More »

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/12)

Ekonomi Bakanlığından: 19.06.2018-30453 Resmi Gazete İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/12) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. G.T.İ.P. Eşya Tanımı …

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/12)Read More »

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/11)

Ekonomi Bakanlığından: 19.06.2018-30453 Resmi Gazete İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/11) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. G.T.İ.P. Eşya …

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/11)Read More »