Gün :20 Haziran 2018

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/4)

Ekonomi Bakanlığından: 21.06.2018-30455 resmi Gazete İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/4) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 23/2/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/2) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve …

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/4)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/23)

Ekonomi Bakanlığından: 21.06.2018-30455 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/23) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/2/2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Endonezya Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Tayland Krallığı ve …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/23)Read More »