Aylar: Temmuz 2018

Dahilde İşleme İzin Başvurularında Aracı İhracatçının Tevsiki Hk. (Gümrükler Genel Md.)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :41208501-132.99                            25.07.2018 / 36136876 Konu :Dahilde İşleme İzin Başvurularında Aracı İhracatçının Tevsiki Hk.   Bilindiği üzere, dahilde işleme izni kapsamı ihracatın izin sahibi firma yerine aracı ihracatçı tarafından gerçekleştirileceği durumlarda, izin …

Dahilde İşleme İzin Başvurularında Aracı İhracatçının Tevsiki Hk. (Gümrükler Genel Md.)Read More »

Suudi Arabistan Uygunluk Belgesi (Saso Belgesi Hk.)

Suudi Arabistan’a yapılan ihracatlarda SASO (CoC) Suudi Arabistan Uygunluk Belgesi kapsamında, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren çözünebilir plastik malzeme ile ilgili SASO regülasyonu ekte yer almaktır. Sadece Polietilen (PE) ve Polipropilen (PP) ürünler bu kapsama girmektedir. Ayrıca,https://www.saso.gov.sa/en/Certification/Certificates_of_conformity/Pages/Registration_of _plastic_products.aspx linkinde hangi ürünlerin ne zaman kapsama gireceği ile ilgili bilgi yer almaktadır. Şuan için Türkiye’de bu …

Suudi Arabistan Uygunluk Belgesi (Saso Belgesi Hk.)Read More »

2017/22 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Genelge 2018/14)

Geçici İthalat Rejimi İle Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespiti (Genelge 2019/9) için TIKLAYINIZ.. T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 72093537-010.06.02                                           (Mülga) Konu : 2017/22 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge GENELGE …

2017/22 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Genelge 2018/14)Read More »

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulanması (Genelge 2018/13)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 40216608-010.06.02 Konu : Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulanması GENELGE (2018/13) 1) Gümrüksüz satış mağazalarında serbest dolaşımda olan Türk ve yabancı menşeli eşyanın satılması 08/08/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin sekizinci fıkrası; “Mağazalarda esas itibarıyla serbest dolaşıma …

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulanması (Genelge 2018/13)Read More »

Gümrük Rejim Kodları

1000 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın kesin ihracatı 1021 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın kesin ihracatı 1023 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın kesin ihracatı 1040 Muafiyete tabi olmadan serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın kesin ihracatı 1042 Muafiyete tabi olarak serbest …

Gümrük Rejim KodlarıRead More »

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Sayısı : 1)

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (Sayı:1) 10/7/2018 – 30474 Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI Cumhurbaşkanı MADDE 1- (1) Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. (2) Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. (3) Cumhurbaşkanı, yetkilerinden bir kısmını gerektiğinde sınırlarını …

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Sayısı : 1)Read More »

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/14)

Ekonomi Bakanlığından: 07.07.2018-30471 (Mükarrer) Resmi Gazete İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/14) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. (Değişik …

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/14)Read More »

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 06.07.2018-30470 Resmi Gazete KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 19) MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C) kısmının; a) (2.1.3.3.3.1.), (2.1.3.3.4.2.), (2.1.5.2.1.), (2.1.5.2.2.) bölümlerinde yer alan “atıklarının” ibareleri “atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının” olarak; …

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)Read More »