Gün :14 Kasım 2018

Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 14.11.2018-30595 Resmi Gazete KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalıcı organik kirleticilerin olumsuz etkilerinden insan sağlığını ve çevreyi korumaktır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, bu Yönetmelikte tanımlanan kalıcı organik kirleticilerin; a) İmalatının, piyasaya arzının ve kullanımının yasaklanmasına, …

Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında YönetmelikRead More »