Gün :15 Kasım 2018

İhracat Refakat Belgesi (Genelge 2018/19)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 96603261-010.06.01 Konu : İhracat Refakat Belgesi GENELGE (2018/19) Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 84 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında, transit rejiminin uygulanmasında ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi eşyanın taşınmasına ilişkin olarak Bakanlıkça belirlenecek özel hükümlerin saklı olduğu; Bakanlığın, transit eşyanın cinsine, niteliğine ve taşımanın özelliğine …

İhracat Refakat Belgesi (Genelge 2018/19)Read More »

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: 15.11.2018-30596 Resmi Gazete İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 25/6/2016 tarihli ve 29753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. GTİP Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*) 8409.91.00.00.00 Sadece veya esas itibariyle …

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğRead More »