Gün :22 Kasım 2018

Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisi

85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre Türk parasına uyarlanacak sözleşmelere ilişkin damga vergisi uygulaması hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından konuyu açıklayıcı “Özelge” yayımlanmıştır. söz konusu özelgeye erişmek için Tıklayınız….

Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisi (Özelge)

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Damga Vergisi Sirküleri/22 Konusu: 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre Türk parasına uyarlanacak sözleşmelere ilişkin damga vergisi uygulaması hakkında. Tarihi: 22/11/2018 Sayısı: DV-22/2018-1/Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisi 1. Giriş 13/9/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 85 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın uygulanması kapsamında, …

Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisi (Özelge)Read More »