Gün :1 Aralık 2018

Sigara Transiti (Genelge 2018/20)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     : 96603261-010.06.01 Konu : Sigara Transiti İlgi : 08.05.2012 tarihli, 2012/14 sayılı Genelge.   İlgide kayıtlı Genelgeye aşağıdaki madde eklenmiştir: “5- Yurtdışındaki gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transit edilecek sigaralar 2012/2924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında bulunmamakta olup, söz konusu sigaraların transitine, yurtdışındaki gümrüksüz …

Sigara Transiti (Genelge 2018/20)Read More »

Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 01.12.2018-30612 Resmi Gazete YATIRIM ALANLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ilgili mevzuatı kapsamında kurulacak olan organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri için kuruluş sürecini hızlandırmak amacıyla önceden uygun alanları belirlemek …

Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair YönetmelikRead More »