Gün :10 Aralık 2018

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 433)

10.12.2018-30627 Resmi Gazete Karar Sayısı: 433 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli …

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 433)Read More »

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

KANUN       10.12.2018-30621 Resmi Gazete ÇEVRE KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7153                   Kabul Tarihi: 29/11/2018 MADDE 1- 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “h) Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için …

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair KanunRead More »