Gün :12 Aralık 2018

Genelge-Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No:3)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :85593407-010.05 Konu   :Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No:3) 11.12.2018 / 39660060 DAĞITIM YERLERİNE   Bilindiği üzere, 03.11.2018 günlü 30584 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve bir örneği ilişikte gönderilen Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No:3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri No:7 Tebliğ ile; firmaların gümrük …

Genelge-Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No:3)Read More »

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2019 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)

Rekabet Kurumundan: 12.12.2018-30623 Resmi Gazete 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZASI ALT SINIRININ 31/12/2019 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1) MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de …

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2019 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)Read More »