Gün :28 Aralık 2018

YYS Yıllık Faaliyet Raporlarında Dikkat Edilecek Hususlar

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 158 inci maddesi gereği; sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı sertifika sahibince bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenmesi gerekmektedir. Bu inceleme neticesinde transit işlemlerine ilişkin olarak GİKY’nin Ek-22/B’de, diğer gümrük işlemlerine …

YYS Yıllık Faaliyet Raporlarında Dikkat Edilecek HususlarRead More »

Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157) Yürürlük Tarihi Hk.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :68866864-010.05 Konu   :Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük  İşlemleri) (Seri No: 157) Yürürlük  Tarihi Hk.     26.12.2018 / 40174626 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar ve Gümrük Yönetmeliğinde yeniden değerleme oranında artırılacağı …

Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157) Yürürlük Tarihi Hk.Read More »

Bulgaristan / Çevrimiçi yönetim sistemi TRACES’i (Trade Control and Expert System)

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ekli yazısında; Bulgaristan’ın Avrupa Komisyonu tarafından gıda, bitki ve hayvan ticaretinde kullanılan ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından da 3 yıl önce kullanılmaya başlanan çevrimiçi yönetim sistemi TRACES’i (Trade Control and Expert System) 2019 yılının Aralık ayından itibaren kullanmaya başlayacak olması nedeniyle; -1 Ocak 2019 tarihinde başlayacak hazırlık dönemiyle birlikte Kaptan Andrevo …

Bulgaristan / Çevrimiçi yönetim sistemi TRACES’i (Trade Control and Expert System)Read More »

Fuarlar Mevzuatı

Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2010-5) Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (2017-4) Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017-4 Sayılı Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (2009-5) Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009-5 Sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları …

Fuarlar MevzuatıRead More »

2019 Yılı Fuarlar Listesi

2019 Yılında Milli Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarlar Listesi için TIKLAYINIZ….   2019 Yılında Bireysel Katılımı Desteklenecek Uluslararası Sektörel Fuarlar Listesi için TIKLAYINIZ…