Gün :1 Ocak 2019

ÖTV (I) Sayılı Liste (A) ve (B) Cetvelleri

– (I) sayılı listenin A cetvelinde; akaryakıt ürünleri, doğal gaz, LPG, – (I) sayılı listenin B cetvelinde; akaryakıta katılabilen solvent türevleri, tiner, bazyağ, madeni yağlar ve yağlama müstahzarları, yer almaktadır. (I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ Yürürlük Tarihi: 4/12/2018   ( “*” 10.04.2019 tarihinden geçerli olan şeklidir.)   G.T.İ.P. NO   Mal İsmi   Vergi Tutarı (TL) …

ÖTV (I) Sayılı Liste (A) ve (B) CetvelleriRead More »

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/3)

Ticaret Bakanlığından: 30.12.2018-30641 (Mükerrer) Resmi Gazete ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/3) Amaç MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1’deki listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 ‒ (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1’deki …

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/3)Read More »