Gün :3 Ocak 2019

Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar

TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR Tarifenin uygulanmasında aşağıdaki kurallara uyulacaktır: 1. Bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıkları sadece gösterici niteliktedir; yasal amaçlar için eşyanın tarifedeki yerinin saptanması, pozisyon metinlerine, ilgili herhangi bir bölüm veya fasıl notuna ve bu pozisyonlar veya notlar hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki kurallara göre yapılır. 2. (a) Tarifenin belirli bir pozisyonunda …

Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel KurallarRead More »

Açıklamalar (Gtip)

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli AÇIKLAMALAR A-SÜTUN: “POZiSYON NUMARASI” istatistik pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin ilk sütununda 12 rakamlı kod kullanılmıştır. İlk altı rakam Armonize Sistem Nomanklatürü kodunu, 7-8 inci rakamlar AB’nin Kombine Nomanklatür kodunu,  9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 ncı rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kulla­nılmıştır. 1234 …

Açıklamalar (Gtip)Read More »

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığından: 03.01.2019-30644 Resmi Gazete GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “on beş” ibaresi “otuz” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 512 nci maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) …

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikRead More »