Aylar: Şubat 2019

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:798)

Cumhurbaşkanı Kararı  Karar Sayısı:798           28.02.2019-30700 Resmi Gazete Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun  2 nci,  25/10/1984  tarihli  ve 3065 sayılı  Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve …

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:798)Read More »

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:797)

Cumhurbaşkanı Kararı  Karar Sayısı:797           28.02.2019-30700 Resmi Gazete Ekli “.İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 …

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:797)Read More »

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar

İHRACAT GENELGESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk …

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslarRead More »

İran’ın Kırmızı Et İthalatında Döviz Tahsisleri

İran’da son dönemde kırmızı et piyasasında önemli dalgalanmalar görülmekte olup, kırmızı et fiyatları 300.000 İran Riyalinden 1.100.000 İran Riyali’ne (yaklaşık 9 ABD Doları) yükselmiş durumdadır. Konuya ilişkin olarak basına yansıyan haberlerde, İran Parlamentosu Tarım Komitesi Başkanı tarafından İran’ın 21 Mart 2018 tarihinden bugüne kadar toplam 126 bin ton kırmızı et ithal ettiği, İran’da yılda 1 …

İran’ın Kırmızı Et İthalatında Döviz TahsisleriRead More »

İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi (Genelge 2019/4)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :73421605-100 Konu   :İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi  GENELGE (2019/04  İthalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmaların sistemimize kaydının yapılmasını sağlayacak “İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi” programı oluşturulmuştur. Bu program ile Yurtdışındaki yabancı firmalara tekil bir numara (İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi – İİKS numarası) …

İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi (Genelge 2019/4)Read More »

İran’a İhracat Fırsatı

İran Ticaret, Sanayi ve Madenler Bakanlığı tarafından yayınlanan Tebliğ’de ülke iç piyasasındaki ihtiyaçların karşılanması amacıyla, ağır vasıta lastik ithalatının üçüncü ülkelerden menşe belgesi aranmaksızın gerçekleştirilebileceği, lastiğin kalitesi ve standartlarının İran’a girdikten sonra kontrol edilebileceği belirtilmiştir. Bu durumun ülkemizdeki lastik ihracatçısı firmaların dikkatine sunulmaktadır.

Endonezya’ya taze üzüm,elma ve narenciye ihracatı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü yayımladığı yazıda, “Ülkemizden Endonezya’ya taze üzüm, elma ve narenciye ihraç edilebilmesi için üretim alanları ve ürünün ihracata hazır hale getirileceği paketleme ve soğuk işlem tesisleriyle ilgili Endonezya Tarım Bakanlığı Tarımsal Karantina Ajansı tarafından talep edilen bitki sağlığı ve karantina gereklilikleri ilgili müdürlüklerimize bildirilerek, bu şartları sağlayacak olan üreticiler ve ihracatçı …

Endonezya’ya taze üzüm,elma ve narenciye ihracatıRead More »

Irak Gümrüklerinde Tek Uygulama

Irak Merkezi Hükümeti ile Irak Kürt Bölgesi Yönetimi arasındaki mutakabat çerçevesinde, 17 Şubat 2019 tarihi itibariyle gümrük kapılarında ortak gümrük tarifesine geçilmiştir. Irak Merkezi Hükümeti tarafından iç gümrük kontrol noktalarının lağvedildiği ve belge kontrolü yapılması suretiyle TIR geçişlerine müsaade edilmektedir. https://www.bilgiTV.info/  

Kaçakçılık Suçları ve Cezaları

Kaçakçılık Suçları Kaçakçılık Cezaları Eş­ya­yı, güm­rük iş­lem­le­ri­ne tâbi tut­mak­sı­zın Tür­ki­ye’ye it­hal etmek. 1 yıl­dan 5 yı­la ka­dar ha­pis ve 10.000 gü­ne ka­dar adlî pa­ra ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır. Eşyayı,  “aldatıcı işlem ve davranışlarla” gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile …

Kaçakçılık Suçları ve CezalarıRead More »

Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kuruldu

https://www.bilgiTV.info/ T.C. TİCARET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı     : 36965231-903.99 Konu : Taşra Teşkilatı Kuruluşu 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle değişik 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 465’inci maddesinde Bakanlığın taşra teşkilatı kurmaya yetkili olduğu ve Serbest Bölge Müdürlüklerinin doğrudan Bakanlığa bağlı olduğu; 509’uncu maddesinde ise taşra teşkilatının ihtiyaca göre İl Valisine bağlı il kuruluşları, kaymakama bağlı ilçe …

Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı KurulduRead More »