Gün :20 Şubat 2019

Menşe Mevzuatı

Menşe hakkında en çok sorulan sorular Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyenın tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik İki Taraflı Menşe …

Menşe MevzuatıRead More »

İhracat Refakat Belgesi (İRB)Programında Yapılan Değişiklikler (GGM)

https://www.bilgiTV.info/ T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :96603261-120.01.02.12 Konu :İRB Programında Yapılan Değişiklikler Hk.   14.02.2019 / 41688439  İlgi :06.11.2018 tarihli ve 96603261-010.06.01/00038585172 sayılı yazı. Bilindiği üzere, ilgide kayıtlı yazımızla ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın karayoluyla Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde, transit rejimi altında transit beyannamesi yerine “İhracat Refakat Belgesi (İRB)” kapsamında taşınabilmesi amacıyla başlatılmış …

İhracat Refakat Belgesi (İRB)Programında Yapılan Değişiklikler (GGM)Read More »

Gümrük Yönetmeliği 502/6.Maddenin Uygulanması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü-Tahsilat Dairesi Sayı    :80571967-159.99 Konu   :Gümrük Yönetmeliği 502/6.Maddenin Uygulanması  08.02.2019 / 41502981 İlgi      :Mülga Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 17.04.2018 tarihli, 33683322 sayılı Dağıtımlı Yazısı İlgide kayıtlı yazıda, Gümrük Yönetmeliğinin 502’nci maddesi altıncı fıkrası uyarınca, birden fazla belgeye ilişkin olarak düzenlenen geri verme veya kaldırma kararlarında, başvurunun birden fazla başvuru …

Gümrük Yönetmeliği 502/6.Maddenin Uygulanması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

2006/12 DIR Tebliği Geçici 33. Md. (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :41208501-132.99 Konu :2006/12 DIR Tebliği Geçici 33. Md.   13.02.2019 / 41538017 DAĞITIM YERLERİNE 22.01.2019 tarihli ve 30663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne geçici 32 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. ” GEÇİCİ MADDE …

2006/12 DIR Tebliği Geçici 33. Md. (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »