Aylar: Mart 2019

PVC Yer Kaplamaları İthalatı (Gümrükler ve İthalat Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     20117910- 111.01 Konu     PVC Yer Kaplamaları İthalatı İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi: a) 08.01.2019 tarihli ve 40547046 sayılı yazımız. b) 14.02.2019 tarihli ve 41666188 sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazınız konusu ile ilgili olarak İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 26.02.2019 tarihli ve 0042058830 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir. …

PVC Yer Kaplamaları İthalatı (Gümrükler ve İthalat Genel Müdürlüğü)Read More »

CIF %1 (Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü)

T.C.  TİCARET BAKANLIĞI  Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü   Sayı : 22263645-385 Konu :CIF %1 Bakanlığımıza intikal eden dilekçe ve yazılardan,  4458 sayılı Gümrük  Kanunun  46 ncı maddesinde belirtilen süreler içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmayan ve bazı durumlarda aynı Kanunun 179 uncu maddesi çerçevesinde CIF %1  tutarında ödenen ancak …

CIF %1 (Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü)Read More »

Yetkisiz İş Takibi (Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü)

T.C.  TİCARET BAKANLIĞI  Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü   Sayı : 82858591-161.99[GGM-YETKİSİZ İŞ TAKİBİ] 22.03.2019 / 42830649 Konu : Yetkisiz İş Takibi   Yetkisiz iş takibinin önlenmesine ilişkin daha önce Bölge Müdürlüklerimize talimat yazılarımız gönderilmesine karşın, Bakanlığımıza son zamanlarda intikal eden dilekçelerde; halen gümrüklerde yetkisiz kişilerin iş takibi yapmasına imkan verildiği, bunun yanında gümrük …

Yetkisiz İş Takibi (Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü)Read More »

Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi (Genelge 2019/8)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü  Sayı     : 21558579-166.99[GGM-07] Konu : Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi GENELGE (2019/ 8 ) İlgi: 2014/29 sayılı Genelge Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 218 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve hava yolu ile yapılan eşya ve …

Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi (Genelge 2019/8)Read More »

Türkiye İle KKTC Arasında Kargo Taşımacılığı (Genelge 2019/6)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı: 18723479-0ı 0.06.02- E-00042ı04538 Konu      Türkiye İle KKTC Arasında Kargo  Taşımacılığı GENELGE (2019/6)  2017/10999 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti  İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Kargo Taşımacılığına Konu Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Karar” 11.01.2018 tarihli ve 30298 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekilde işlem …

Türkiye İle KKTC Arasında Kargo Taşımacılığı (Genelge 2019/6)Read More »

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 23.03.2019-30723 Resmi Gazete KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 25) MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-11.2.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2 …

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25)Read More »

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845)

CUMHURBAŞKANI KARARI (Karar Sayısı: 845)  22.03.2019-30722 Resmi Gazete Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR MADDE …

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845)Read More »

İhracat Sertifikası Kullanılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ülkemizden Sırbistan Cumhuriyeti’ne köpek çiğneme ürünleri ihraç edilebilmesi için, Bakanlığımız ve Sırbistan yetkili otoritelerinin çalışmaları sonrasında hazırlanan Veteriner Sağlık Sertifikası kullanılarak ihraç edilmesi gerektiği bilgisini paylaşmıştır.

KDV ve ÖTV indirimlerinde süre uzatıldı

Özel Tüketim Vergisi Kanununa (4760 Sayılı Kanun) ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı malların vergi oranlarındaki indirim ile  8711  pozisyonundaki motorsikletler ile elektrikli bisikletler ve benzerlerindeki  %0 ÖTV uygulaması 30.06.2019 tarihine uzatıldı. Mobilyaların kdv oranı %8 olarak ve tapu harcında yüzde 3 olarak uygulanan indirim 31.12.2019 tarihine kadar; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli …

KDV ve ÖTV indirimlerinde süre uzatıldıRead More »