Gün :4 Mart 2019

İhracat İşlemleri-Özel Fatura (Genelge 2019/5)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı   : 52707093-010.06.01- E-00042143118 Konu : İhracat İşlemleri GENELGE 2019/5 Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Türkiye’de ikamet etmeyenlere  özel fatura ya da gümrük beyannamesi kapsamında ihraç edilmek üzere geçici  depolama  yerlerine konulacak eşyanın gümrük işlemlerinin ne şekilde tekemmül ettirileceği konusunun açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, eşyanın geçici …

İhracat İşlemleri-Özel Fatura (Genelge 2019/5)Read More »