Gün :11 Mart 2019

TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Ön İzin Belgesi (Veterinerlik Ürünleri) (Genelge 2019/7)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     : 73421605-106.05 Konu : TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Ön İzin Belgesi(Veterinerlik Ürünleri) GENELGE (2019/7) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak İhracı Yasak ve Ön …

TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Ön İzin Belgesi (Veterinerlik Ürünleri) (Genelge 2019/7)Read More »

Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Ticaret Bakanlığından:  11.03.2019-30711 Resmi Gazete PATATES İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, patates ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının belirlenmesidir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/3/2019 tarihli ve 815 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında …

Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin TebliğRead More »

Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 815)

CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 815     11.03.2019-30711 Resmi Gazete Ekli “Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci …

Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 815)Read More »