Gün :15 Mart 2019

TPS-Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Konu :TPS-Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni Sayı    :73421605-106.05  02.03.2019 / 42187173 Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınan 18.01.2019 tarihli ve 00040781113 sayılı yazıda; 04.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren Tüketici Ürünlerinin İthalat Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/12) ile ilgili olarak, İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi (IRIS) Sisteminin kapatılarak; tebliğ …

TPS-Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Kapanmış Beyannamede Düzeltme İle Tarife Kontenjanı Kullanımı (Gümrük Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Konu :Kapanmış Beyannamede Düzeltme İle Tarife Kontenjanı Kullanımı 05.03.2019 / 42267987 2018/7 sayılı “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ uyarınca ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere beyannamenin tescili esnasında girilmesi gereken EKKTJ” ve “BSGDCGENL” muafiyet kodlarının sehven beyan edilmediği durumlarda, kapanmış beyannamede düzeltme yöntemi ile mezkur kodların …

Kapanmış Beyannamede Düzeltme İle Tarife Kontenjanı Kullanımı (Gümrük Genel Müdürlüğü)Read More »

Transit Beyanlarında Damga Vergisi (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı   :96603261-120.01.02.11  06.03.2019 / 42314962 Konu :Transit Beyanlarında Damga Vergisi İlgi:  a) 15.01.2015 tarihli ve 5198980 sayılı yazımız. b) 24.04.2018 tarihli ve 33665088 sayılı yazımız. Gerek Bölge Müdürlüklerinden gelen yazılardan gerekse Bakanlığımız müfettişlerince düzenlenen raporların incelenmesinden transit rejimi kapsamında NCTS uygulamasında düzenlenen transit beyanlarının iptalinde damga vergisi tahsili ve …

Transit Beyanlarında Damga Vergisi (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »