Gün :16 Mart 2019

Kanada’ya gıda ihracatı

Kanada’nın gıda güvenliği mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Yapılan mevzuat değişikliklerinin bir bölümü 15 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanada yaptığı mevzuat değişiklikleri ile ABD uygulamalarına benzer düzenlemeler getirmiş üretim, satış ve satış sonrası hizmetlerin yanı sıra gıda ithalatı ve ihracatında da değişikliklerine gidilmiştir. Bu itibarla, Kanada’ya gıda ihracatı yapan firmalarımızın, öncelikle Kanada ithalat referans sistemine erişilen  http://airs-sari.inspection.gc.ca/airs_external/english/decisions-eng.aspxadresinden, …

Kanada’ya gıda ihracatıRead More »