Gün :20 Mart 2019

Alkollü İçki İhracatında Bandrol Uygulaması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :52707093-140.99 14.03.2019 / 42592941 Konu   :Alkollü İçki İhracatında Bandrol  Uygulaması İlgi:     a) 19.12.2018 tarihli ve 39861057 sayılı yazımız. b) İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 12.02.2019 tarihli ve 41590707 sayılı yazısı. c) Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 12.03.2019 tarihli ve 42488309 sayılı yazısı.   İlgi (a)’da …

Alkollü İçki İhracatında Bandrol Uygulaması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Brexit sonrası İngiltere’den Tıbbi Cihaz Ticareti

Tıbbi cihazlar Gümrük Birliği anlaşması çerçevesinde tüm AB ülkelerinde ve ülkemizde malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı ilkesine uygun olarak hazırlanmış düzenlemelere uyacak şekilde piyasaya arz edilmektedir. Bu bağlamda AB üyesi ülkeler ile ülkemizde aynı mevzuat hükümleri geçerli olup tıbbi cihazlar alanında faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşlar başta olmak üzere tıbbi cihazlar alanındaki tüm faaliyetler, Gümrük Birliği …

Brexit sonrası İngiltere’den Tıbbi Cihaz TicaretiRead More »

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 158)

Ticaret Bakanlığından: 20.03.2019-30720 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 97)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 158) MADDE 1 – 4/9/2012 tarihli ve 28401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir. 20 Kırşehir Gümrük Müdürlüğü MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı …

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 158)Read More »