Gün :1 Nisan 2019

Ek Mali Yükümlülük ve İlave Gümrük Vergisi Uygulamalarında Tedarikçi Beyanı ve İhracatçı Beyanının Sonradan Verilmesi (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :20117910-163.08 Konu   :Ek Mali Yükümlülük ve İlave Gümrük Vergisi Uygulamalarında Tedarikçi Beyanı ve İhracatçı Beyanının Sonradan Verilmesi  Bilindiği üzere 2017/4 sayılı İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, ilave gümrük vergisine tabi eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ülkemize ithalinde eşyanın Avrupa Birliği veya Türk menşeli olduğunu; 2017/10926 …

Ek Mali Yükümlülük ve İlave Gümrük Vergisi Uygulamalarında Tedarikçi Beyanı ve İhracatçı Beyanının Sonradan Verilmesi (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Geçici İthalat Rejimi İle Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespiti (Genelge 2019/9)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 72093537-010.06.01 Konu : Geçici İthalat Rejimi İle Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespiti GENELGE (2019/9) İlgi: a) 17.11.2017 tarihli ve 2017/22 Sayılı Genelgemiz. b) 09.07.2018 tarihli ve 2018/14 sayılı Genelgemiz. Gümrük Yönetmeliği‘nin 195 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, gümrük idareleri, zorunlu olan hallerde, gümrüğe sunulan ve gümrükçe onaylanmış …

Geçici İthalat Rejimi İle Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespiti (Genelge 2019/9)Read More »