Gün :4 Nisan 2019

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin Genelgede değişiklik

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin Merkez Bankası Genelgesinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 25.03.2019 tarih ve 6675 sayılı yazısına istinaden değişiklik yapıldı. İhracatçının serbest kullanımına bırakılan dövizler başlıklı 22.maddesinin birinci fıkrasına yapılan değişiklik ile 5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemleri” nde bedellerin tamamının tasarrufu serbest bırakıldı.

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma (Gümrükler ve İthalat Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :20117910-114.99  01.04.2019 / 43095882 Konu   :Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Bakanlığımız İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 29.03.2019 tarihli ve 43069129 sayılı yazıda; 19/03/2019 tarihli ve 30719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’in (Tebliğ No: 2019/9) 8 inci maddesinde yer alan kayda …

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma (Gümrükler ve İthalat Genel Müdürlüğü)Read More »