Gün :18 Nisan 2019

Brexit Süreci Kapsamında Türkiye- İngiltere Ticari İlişkileri

Birleşik Krallık (BK) hükümeti, AB’den ayrılık sürecini düzenleyen Geri Çekilme Anlaşması ve Siyasi Deklarasyon üzerinde AB ile mutabakata varmış, ancak söz konusu Anlaşma’nın BK Parlamentosunda yapılan oylamalarda onaylanması mümkün olmamıştır. Son olarak, BK Hükümetinin AB’den anlaşma yoluyla ayrılmayı tercih etmesi nedeniyle Başbakan May, 5 Nisan 2019 tarihli mektupla AB Konseyi Başkanı’ndan BK’nın AB’den ayrılma tarihinin …

Brexit Süreci Kapsamında Türkiye- İngiltere Ticari İlişkileriRead More »

Patates ithalatında süre uzatımı

Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Dönem sonu uzatıldı 11.03.2019 tarih ve 30711 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 815 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Patates (0701.90  tarife alt pozisyonu) ithalatı için açılan tarife kontenjanının dönem sonu 20 Nisan 2019’de sona eriyordu. 17.04.2019 tarih ve 30748 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 951 Saylı Cumhurbaşkanı Kararı ( Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması …

Patates ithalatında süre uzatımıRead More »

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/3)

Ticaret Bakanlığından:  18.04.2019-30749 Resmi Gazete İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2019/3) MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 17 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “17- Bakır ve çinko hurda ve …

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/3)Read More »

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 956)

CUMHURBAŞKANI KARARI   (Karar Sayısı: 956) 18.04.2019-30749 Resmi Gazete Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/l 0/1999tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile …

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 956)Read More »

NCTS Otomatik Teminat Hesabı (İhracat) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :96603261-120.99[GGM-NCTS   GÜNCELLEMELER] 18.04.2019 / 43659023 Konu   :NCTS Otomatik Teminat Hesabı (İhracat) İlgi      :04.04.2019 tarihli, 43194426 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızla, Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında söz konusu Sözleşmeye taraf ülkelere sevk edilen ihracat eşyası için alınması gereken teminat miktarının otomatik olarak hesaplanmasına yönelik 15.04.2019 tarihi itibarıyla devreye alınacağı bildirilen NCTS …

NCTS Otomatik Teminat Hesabı (İhracat) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

NCTS Otomatik Teminat Hesabı (İhracat) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :96603261-120.99[GGM-NCTS   GÜNCELLEMELER] 18.04.2019 / 43659023 Konu   :NCTS Otomatik Teminat Hesabı (İhracat) İlgi      :04.04.2019 tarihli, 43194426 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızla, Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında söz konusu Sözleşmeye taraf ülkelere sevk edilen ihracat eşyası için alınması gereken teminat miktarının otomatik olarak hesaplanmasına yönelik 15.04.2019 tarihi itibarıyla devreye alınacağı bildirilen NCTS …

NCTS Otomatik Teminat Hesabı (İhracat) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »