Gün :19 Nisan 2019

Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1002)

19.04.2019-30750 Resmi Gazete CUMHURBAŞKANI KARARI (Karar Sayısı: 1002) Ekli “Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/l 0/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci …

Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1002)Read More »

TPS-Özel Fatura (Genelge 2019/15)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     : 73421605-404.14 Konu : TPS-Özel Fatura GENELGE (2019/15) “KDV Genel Uygulama Tebliği” kapsamında düzenlenen özel fatura işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. Özel fatura düzenleyecek yükümlüler tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde bildirilmesi gereken özel fatura bilgileri Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden Bakanlığımıza Sistem tarafından …

TPS-Özel Fatura (Genelge 2019/15)Read More »