Gün :29 Nisan 2019

İhracatta Kağıtsız Gümrük Projesi

GENEL HÜKÜMLER Bakanlığımızca yürütülmekte olan “İhracatta Kağıtsız Gümrük Projesi ” ile gümrük beyannamesine eklenen tüm belgeler ve beyanname işlemleri ile ilgili tüm talepler elektronik ortama alınmıştır. Bu kapsamda gümrük beyannamesine ekli belgeler gümrük idaresince hiç bir surette kağıt ortamında saklanmayacaktır. Uygulamanın işleyişi şu şekildedir: Beyan sahibince gümrük beyannamesinin 44 numaralı alanında beyan edilip kağıt ortamında beyannameye eklenen tüm belgeler dijital ortamda Tek Pencere Portalı üzerinden beyanname ile ilişkilendirilir. Beyannameye ilişkin dilekçeler de aynı portal üzerinden dijital ortamda hazırlanarak BİLGE Sistemine …

İhracatta Kağıtsız Gümrük ProjesiRead More »