Aylar: Mayıs 2019

Sınırlardan Öncelikli Geçiş (Genelge 2019/22)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     : 52856264-106.03 Konu : Sınırlardan Öncelikli Geçiş GENELGE (2019/22) Bilindiği üzere, 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin “Sınırlardan öncelikli geçiş hakkı tanınması” başlıklı 151 inci maddesinin birinci fıkrası; “Yetkilendirilmiş yükümlü sertifika sahiplerinin denetimindeki araçlara sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınır.”; …

Sınırlardan Öncelikli Geçiş (Genelge 2019/22)Read More »

Gümrük Beyannamelerinin 24 No’lu Kutusu Hk. (Genelge 2019/23)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı     : 75705452-010.06.02 Konu : Gümrük Beyannamelerinin 24 No’lu Kutusu Hk. GENELGE (2019/23) Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin 14 no’lu Ek’ini oluşturan “Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı”nın “II. Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamalar” bölümünde; “Beyanname kutularının doldurulmasına ilişkin aşağıda yer alan açıklamalarda belirtilen kodlar Bakanlığın kurumsal internet sitesinden duyurulur.” ifadesine yer …

Gümrük Beyannamelerinin 24 No’lu Kutusu Hk. (Genelge 2019/23)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/18)

Ticaret Bakanlığından:  25.05.2019-30784 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Assan Alüminyum Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan ve Panda Alüminyum A.Ş., İspak Esnek Ambalaj Sanayi A.Ş., Sinanlı Ambalaj San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve AsaşAlüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/18)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/14)

Ticaret Bakanlığından:  25.05.2019-30784 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/14) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 19/6/2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/24) ile Mısır menşeli/çıkışlı “kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri” ithalatına yönelik olarak …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/14)Read More »

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik

>>Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik ve Gümrük Müşavirleri Tarım ve Orman Bakanlığından: 25.05.2019-30784 Resmi Gazete AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISIL İŞLEME TABİ TUTULMASI VE İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM                              Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer. Amaç, Kapsam, …

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair YönetmelikRead More »

Irak, içecek ve dondurma ithalatını durdurdu.

Irak Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 167 Sayılı Karar’ında Sanayi ve Maden İşleri Bakanlığının talebine dayanılarak, Gazlı ve gazlı olmayan içecekler, aromalı ve aromalı olmayan meşrubatlar. Dondurma (bütün ikramlık çeşitleri) ve ilgili tüm ölçekleri. 01.06.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere durdurulmuştur.

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: 24.05.2019-30783 Resmi Gazete İTHALATTA ALINAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 2017/4)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4) yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. …

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair TebliğRead More »

2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: 24.05.2019-30783 Resmi Gazete 2017/10926 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİ HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 25/5/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ …

2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair TebliğRead More »

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığından: 24.05.2019-30783 Resmi Gazete GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) 205 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali …

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikRead More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/17)

Ticaret Bakanlığından: 23.05.2019-30782 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/17) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/10/2018 tarihli ve 30556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/34) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9105.21.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “elektrikle çalışanlar (duvar saatleri)” …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/17)Read More »