Gün :1 Mayıs 2019

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 01.05.2019-30671 Resmi Gazete KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; piyasada bulundurulan kişisel koruyucu donanımların tasarımı ve üretiminde, kullanıcıların sağlık ve güvenliğinin korunması ile kişisel koruyucu donanımların serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) …

Kişisel Koruyucu Donanım YönetmeliğiRead More »

ÖTV oranlarında değişiklik (Cep Telefonu ve Sigara)

Tütün-sigara ve Cep telefonlarındaki ÖTV oranlarında değişikliğe gidildi. 01.05.2019 tarih ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  2402 ve 2403 pozisyonundaki sigara ve tütünlerin hepsi için  asgari maktu vergi oranı yeniden getirildi. Tütün ve Sigaradaki vergi oranları için TIKLAYINIZ…. 8517.12 Cep telefonlarında ise ÖTV matrahına göre farklı vergi oranları getirildi. -Özel tüketim vergisi …

ÖTV oranlarında değişiklik (Cep Telefonu ve Sigara)Read More »

Kıymet Bildirim Formu (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605-106.05 Konu : Kıymet Bildirim Formu   Bakanlığımızca yürütülmekte olan Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi kapsamında O103 kodlu Kıymet Bildir im Formuna ilişkfo belge kodu ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır: 1- Gümrük beyannamesine ilişkin bilgilerin BİLGE Sistemine web servisler aracılığı ile iletilerek beyannamenin tescili halinde söz konusu …

Kıymet Bildirim Formu (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »