Gün :2 Mayıs 2019

Menşe Şahadetnamesi Sonradan Kontrolü

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Konu :Menşe Şahadetnamesi Sonradan Kontrolü 22.04.2019 / …. DAĞITIM YERLERİNE Genel Müdürlüğümüze son dönemde iletilen taleplerden, yurtdışındaki makamlar tarafından düzenlenen menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrolü konusunda yetkili makamların isim ve adres bilgileri hususunda Bölge Müdürlüklerimizde bazı tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır. Menşe şahadetnameleri, tercihli ticarete konu oluşturmayan eşyanın …

Menşe Şahadetnamesi Sonradan KontrolüRead More »

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığından: 02.05.2019-30762 Resmi Gazete GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “d) Deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG),” …

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikRead More »