Gün :4 Mayıs 2019

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/16)

Ticaret Bakanlığından:  04.05.2019-30734 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/16) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 3/5/2018 tarihli ve 30410 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/17) ile Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı menteşeler, çekmece rayları ve benzeri eşyanın ithalatına yönelik …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/16)Read More »