Gün :7 Mayıs 2019

TPS-Eşya Teslim Listesi (Genelge 2019-18)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü  Sayı     : 73421605-106.05 Konu : TPS-Eşya Teslim Listesi GENELGE (2019/17)  0/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası …

TPS-Eşya Teslim Listesi (Genelge 2019-18)Read More »

Genelge-Sağlık Bakanlığı-Ön İzin Belgesi(Düşümsüz) (Genelge 2019/17)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     : 73421605-106.05 Konu : Genelge-Sağlık Bakanlığı-Ön İzin Belgesi(Düşümsüz) GENELGE (2019/17)   20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak, 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı “İhracat …

Genelge-Sağlık Bakanlığı-Ön İzin Belgesi(Düşümsüz) (Genelge 2019/17)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/15)

Ticaret Bakanlığından: 07.05.2019-30767 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/15) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/9/2018 tarihli ve 30528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/33) ile Yunanistan Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı “sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat” ve “sentetik …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/15)Read More »

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)

Ticaret Bakanlığından: 07.05.2019-30767 Resmi Gazete İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 27/4/2018 tarihli ve 30404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar …

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)Read More »