Gün :16 Mayıs 2019

TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Genelge 2019/20)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü  Sayı     : 73421605-106.05 Konu : TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı GENELGE (2019/20) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/9) …

TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Genelge 2019/20)Read More »

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali (Genelge 2019/21)

Bu Genelgenin uygulanması 31/12/2019 tarihine kadar ertelenmiştir. (Genelge 2019/26) T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı   : 52707093-010.06.01  14.5.2019 Konu  : Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali GENELGE (2019/21) İlgi:      3/7/2012 tarihli ve 2012/24 sayılı Genelge 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10328 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik Türk Parası Kıymetini …

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali (Genelge 2019/21)Read More »