Gün :17 Mayıs 2019

Suriye ile Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri (Genelge 2019/16)

(ÖZET) Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere yapılacak ihracat ve/veya transitte gümrük hizmeti verilmesi izne tabi eşya listesi ile gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesinin Bakanlık internet sayfasında duyurulacağı hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede,  ihracat ve/veya transitte gümrük hizmeti verilmesi izne tabi eşya listesi Ek-1’de, gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesi ise Ek-2’de yer almaktadır. SURİYE’DE GÜVENLİK ALTINA …

Suriye ile Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri (Genelge 2019/16)Read More »