Gün :18 Mayıs 2019

ABD,Türk çelik ürünlerine uyguladığı gümrük vergisini düşürdü

Beyaz Saray tarafından yayımlanan 16 Mayıs 2019 günlü Başkanlık Bildirisi’yle Türk çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranı %50’den %25’e düşürüldü. Bildiride, ABD’nin Türkiye’den ithal ettiği çelik ürünlerindeki yüzde 50 olan gümrük vergisini yeniden yüzde 25’e indirildi. Önceki yıla kıyasla Türkiye’den ithal edilen çelik ürünlerinde yüzde 48 azalma görüldüğünü belirtildi. ABD yönetimi, 10 Ağustos’ta yaptığı açıklamayla, …

ABD,Türk çelik ürünlerine uyguladığı gümrük vergisini düşürdüRead More »

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)

Ticaret Bakanlığından: 18.05.2019-30778 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 16) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları …

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)Read More »