Gün :21 Mayıs 2019

YYS Kapsamı Fatura Beyanı İzinlerinin İzlenmesi (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Konu :YYS Kapsamı Fatura Beyanı İzinlerinin İzlenmesi 02.05.2019 /      DAĞITIM YERLERİNE  Bilindiği üzere, 21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 52’nci maddesinin birinci fıkrasında; “sertifika sahibi kişilerin başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir …

YYS Kapsamı Fatura Beyanı İzinlerinin İzlenmesi (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Ek Mali Yükümlülük (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı :18723479-153.99        14.05.2019 / 44160769 Konu :Ek Mali Yükümlülük   Bakanlığımıza intikal ettirilen dilekçelerde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi uyarınca gerçekleştirilen ithalat işlemleri ile muafiyet hükümleri içeren Kanun veya uluslararası anlaşmalar uyarınca gerçekleştirilen ithalat işlemlerinde tanınan muafiyetlerin 138 sayılı Demir Çelik Ürünleri İthalatında …

Ek Mali Yükümlülük (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »