Gün :23 Mayıs 2019

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/17)

Ticaret Bakanlığından: 23.05.2019-30782 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/17) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/10/2018 tarihli ve 30556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/34) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9105.21.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “elektrikle çalışanlar (duvar saatleri)” …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/17)Read More »