Gün :29 Mayıs 2019

Gümrük Beyannamelerinin 24 No’lu Kutusu Hk. (Genelge 2019/23)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı     : 75705452-010.06.02 Konu : Gümrük Beyannamelerinin 24 No’lu Kutusu Hk. GENELGE (2019/23) Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin 14 no’lu Ek’ini oluşturan “Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı”nın “II. Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamalar” bölümünde; “Beyanname kutularının doldurulmasına ilişkin aşağıda yer alan açıklamalarda belirtilen kodlar Bakanlığın kurumsal internet sitesinden duyurulur.” ifadesine yer …

Gümrük Beyannamelerinin 24 No’lu Kutusu Hk. (Genelge 2019/23)Read More »