Gün :1 Haziran 2019

Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun Sayısı:7175)

01.06.2019-30791 Resmi Gazete TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 7175     Kabul Tarihi: 23/5/2019 MADDE 1 – 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde yer alan “üç Bakanlık kontrolörünün” ibaresi “iki Bakanlık kontrolörünün” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya (1) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. “m) Personel lojmanı …

Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun Sayısı:7175)Read More »

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 01.06.2019-30791 Resmi Gazete VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 507) Giriş MADDE 1 – (1) Günümüzde bilgi-iletişim ve finansal teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ile elektronik belge uygulamalarında kat edilen önemli mesafeler, mükelleflerimizin iş süreçlerini, ödeme ve tahsilat süreçlerini, müşterilerine düzenlemekte oldukları belgelerin oluşturulması, iletilmesi ve muhafazasında sağlamakta olduğu verimlilik, maliyet avantajı, …

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)Read More »