Gün :7 Haziran 2019

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/19)

Ticaret Bakanlığından:  07.06.2019-30794 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/19) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Amerika Birleşik Devletleri menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11, 4804.11.90.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında, yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin askıya alınmasına ilişkin alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır. Dayanak MADDE 2 …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/19)Read More »