Gün :5 Temmuz 2019

TPS-Cihaz Uygunluk Yazıları (Genelge 2019/27)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     : 73421605-106.05 Konu : TPS-Cihaz Uygunluk Yazıları GENELGE (2019/27) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5) …

TPS-Cihaz Uygunluk Yazıları (Genelge 2019/27)Read More »