Gün :6 Temmuz 2019

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/21)

Ticaret Bakanlığından:  06.07.2019-30823 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/21) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Endonezya Cumhuriyeti’nde yerleşik PT Elegant Textile Industries ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarından gerçekleştirilen 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve 55.11 …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/21)Read More »