Gün :3 Ağustos 2019

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 03.08.2019-30851 Resmi Gazete VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 508) Yetki MADDE 1 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye …

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508)Read More »