Gün :27 Eylül 2019

Beyannamenin İptali Durumunda Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi (Genelge 2019/35)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 80571967-010.06.01 Konu : Beyannamenin İptali Durumunda Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi GENELGE (2019/35) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, gümrük beyannamesinin iptali nedeniyle ödenmiş gümrük vergilerinin geri verilmesine ilişkin taleplerin, eşyanın teslim edilmesinden sonra yapıldığı durumlarda, Gümrük Yönetmeliğinin 499 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gerekçe gösterilerek reddedildiği anlaşılmaktadır. 4458 sayılı Gümrük …

Beyannamenin İptali Durumunda Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi (Genelge 2019/35)Read More »