Gün :30 Eylül 2019

Bağırsaklarda Fire Oranı (2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14/1-f maddesi)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Konu : Bağırsaklarda Fire Oranı GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE Bilindiği üzere, 11.02.2010 tarihli ve 2010/6 sayılı Genelgemiz ile Dahilde İşleme İzni ile ilgili olarak yapılacak işlemlerde dikkat edilmesi gereken hususlar düzenlenmiştir. Anılan Genelgenin 5 inci maddesi “-İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14/1-a, ç, d, e …

Bağırsaklarda Fire Oranı (2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14/1-f maddesi)Read More »