Gün :9 Kasım 2019

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/32)

Ticaret Bakanlığından:  09.11.2019-30943 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/32) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 19/3/2019 tarihli ve 30719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/9) ile Kore Cumhuriyeti menşeli 3812.20.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu “diğerleri” tanımlı eşya …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/32)Read More »