Gün :1 Ocak 2020

TPS-Doğal Arı Balı Analiz Belgesi (Genelge 2019-46)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605-106.05 Konu : TPS-Doğal Arı Balı Analiz Belgesi GENELGE (2019/46) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda 0409.00 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan tüm balların ihracatında ve …

TPS-Doğal Arı Balı Analiz Belgesi (Genelge 2019-46)Read More »

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/9)

Ticaret Bakanlığından: 31.12.2019-30995 Resmi Gazete (3. Mükerrer) KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/9) Kapsam ve dayanak MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 …

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/9)Read More »

2020 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

Hazine ve Maliye Bakanlığından:  31.12.2019-30995 Resmi Gazete (4.Mükerrer)  MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 64) DEĞERLİ KAĞITLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2020 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci …

2020 Yılı Değerli Kağıt BedelleriRead More »