Aylar: Şubat 2020

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığından: 28.02.2020-31053 Resmi Gazete 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE İKRAMİYE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesi kapsamında ikramiye ödenmesinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu …

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında YönetmelikRead More »

İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2018/34)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2020/1)

Tarım ve Orman Bakanlığından: 26.02.2020-31051 Resmi Gazete İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, C ŞEKERİ TALEPLERİNİN YURT İÇİNDEN KARŞILANMASI ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2018/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/1) MADDE 1 – 5/10/2018 tarihli ve 30556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/34)’in 4 üncü maddesinin …

İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2018/34)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2020/1)Read More »

Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2149)

CUMHURBAŞKANI KARARI          25.02.2020-31050 Resmi Gazete Ekli “Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 55 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 24 Şubat 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI ELEKTRONİK SİGARA VE BENZERİ CİHAZLAR İLE …

Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2149)Read More »

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)

Düz Cam Ürünleri İthalatında Gözetim Uygulaması (İthalat Genel Müdürlüğü) için TIKLAYINIZ. Ticaret Bakanlığından: 22.02.2020-31047 Resmi Gazete İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/1) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim …

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)Read More »

Sarıdan Kırmızıya Sevklerde Hat Değişikliği Gerekçesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Konu :Sarıdan Kırmızıya Sevklerde Hat Değişikliği Gerekçesi Sayı :21655650-351.01 21.02.2020 / 52533995     DAĞITIM YERLERİNE Sarı hattan kırmızı hatta çevirmelere ilişkin BİLGE sistemi üzerinde yapılan incelemelerde, hat değişikliği gerekçesinin girildiği alanların eksik doldurulduğu veya net bir şekilde doldurulmadığı görülmüştür. Örnek olarak; “Tespit”, “Risk analizi”, …

Sarıdan Kırmızıya Sevklerde Hat Değişikliği GerekçesiRead More »

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığından: 21.02.2020-31046 (1.Mükerrer) Resmi Gazete GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “22/12/2001 tarihli ve 2001/3485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın …

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikRead More »

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/2)

Ticaret Bakanlığından: 19.02.2020-31044 Resmi Gazete İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/2) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. GTİP Eşyanın Tanımı Birim …

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/2)Read More »

LED ampullerin motorlu taşıtlarda kullanılması halinde CE kapsam dışı olması hk.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Sayı : 24545304-553.02 Konu : Kapsam Değerlendirmesi DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 03.02.2020 tarihli yazınız. İlgi yazınızda, “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/9) kapsamında yer alan 8539.50.00.00.00 GTİP altında yer alan LED ampullerin motorlu taşıtlarda kullanılması halinde mezkur Tebliğ …

LED ampullerin motorlu taşıtlarda kullanılması halinde CE kapsam dışı olması hk.Read More »

Müeyyide İşlemleri Hk. (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Sayı 24545304-553.02 Konu Müeyyide İşlemleri Hk. Bilindiği üzere, İthalatta Ürün Güvenliği ve Denetimlerinin temel hedefi, ithal yolla piyasaya arz edilecek ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitici yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını taşıyıp taşımadığının …

Müeyyide İşlemleri Hk. (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)Read More »

Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği

Nükleer Düzenleme Kurumundan: 13.02.2020-31038 Resmi Gazete NÜKLEER İHRACAT KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla, nükleer alanda kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknoloji ile nükleer çift kullanımlı madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen …

Nükleer İhracat Kontrolü YönetmeliğiRead More »